Voltooid leven een te rooskleurige term

Katholiekleven.nl, 16 juli 2021

Lotte Voets is specialist ouderengeneeskunde en bestuurslid van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Wat haar betreft is het “een mooie combinatie tussen enerzijds gespecialiseerde medische zorg en anderzijds echt naar heel de mens kijken.” Daarnaast is ze voor haar werk met ethiek bezig. We spreken met haar in een podcast over voltooid leven en de discussie over verruiming van de euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging).

image_pdfimage_print