Gebed tot de Heilige Giuseppe (Jozef) Moscati

O Heilige Jozef Moscati, dokter met een groots hart, in de beoefening van uw professie heeft u pati├źnten naar lichaam en ziel genezen, keer u ook tot ons nu we naar u toe snellen met geloof in uw voorspraak.

Geef ons fysieke en geestelijke gezondheid zodat we onze broeders en zusters met vrijgevigheid kunnen dienen. Verlicht de pijn van hen die lijden, vertroost de zieken, geef troost aan de bedroefden en hoop aan degenen die de hoop verloten.

Maak dat de zieken artsen mogen ontmoeten zoals u: menselijk en Christusgelijkend; dat de jeugd in u een inspiratie voor het leven moge vinden; de werkers in u een voorbeeld; de ouderen in u vertroosting; en de stervenden hoop in het eeuwig heil.

Wees voor ons allen een zekere gids: Leer ons te werken met sereniteit, eerlijkheid en liefde; dat we in staat zijn onze dagelijkse taken te vervullen op een christelijke manier.

Onze Vader – Weesgegroet- Eer aan de Vader

Heer Jezus, Gij grote geneesheer, we knielen voor u.

Aangezien alle goede en perfecte gaven van u moeten komen, bidden we:

Geef vaardigheid aan onze handen, helder zicht aan onze geest, vriendelijkheid en medeleven in onze harten. Geef ons doelgerichtheid en kracht om minstens een klein deel van het lijden van onze lijdende medemens op te tillen.

Neem van onze harten weg alle bedrog en wereldsheid, dat we met een kinderlijk geloof mogen vertrouwen op u.

Heilige Jozef Moscati, bid voor ons!

image_pdfimage_print