Bijeenkomst Vruchtbaarheid november 2022
NKZN bijeenkomst
Mei 2023 Hilversum
Bijeenkomst Vruchtbaarheid november 2022
NKZN bijeenkomst

Nieuws

6 mei 2023: Zorgverlener – patiëntrelatie vanuit christelijk perspectief – teksten en presentaties

Teksten en presentaties van de voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals gewijd aan de relatie van de zorgverlener met de patiënt en het Bijbelse begrip compassie.
Belgische katholieke artsenvereniging Sint Lucas

Belgische katholieke artsenvereniging tegen verdere liberalisering abortuswetgeving

De Belgiche katholieke artsenvereniging St. Lucas waarschuwt naar aanleiding van het rapport van het Academisch Comité om de abortuswetgeving verder te liberaliseren.

Agenda

Schreeuw om Leven

16 juni 2023: Hoe gaan we als kerk om met bedreigingen van het ongeboren leven?

Nieuwe medische ontwikkelingen bedreigen het ongeboren leven. Bijvoorbeeld het kweken van embryo’s t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. Arthur Alderliesten schreef het boek Recht op leven waarin deze ontwikkelingen worden geschetst en die tijdens het symposium aan bod komen.
St André International Center for Ethics and Integrity

19-27 juli 2023: Health Care Ethics – Catholic Perspectives

Zomercursus georganiseerd door “St André International Center for Ethics and Integrity”