Leve de supermens! Adam en Eva 2.0

Zou je ook twee keer zo hard willen fietsen als Demi Vollering of Mathieu van der Poel of je auto willen besturen door alleen maar te denken welke kant je op wilt? Het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals organiseert een online workshop over transhumanisme op 11 maart. Transhumanisten denken dat we de mens kunnen door ontwikkelen en bovengenoemde karakteristieken voor mensen beschikbaar kunnen maken. Neurolink, het bedrijf van Elon Musk, trok eind januari al de aandacht met de implantatie van een chip in de hersenen van een mens. Wat de bedoeling hiervan is, maakte het bedrijf niet bekend.

Deze en andere ontwikkelingen roepen de vraag op of ze gewenst zijn, in andere woorden of we als mensen deze technische mogelijkheden moeten gaan toepassen op onze eigen soort. In de online bijeenkomst willen we hierover nadenken, met name vanuit het christelijke mensbeeld. Er wordt aandacht besteed aan wat globaal de mogelijkheden zijn, wie de mens vanuit hedendaags en christelijk perspectief is en hoe zich dat vertaalt in het toevoegen van deze mogelijkheden aan individuele mensen.

De online workshop wordt gehouden op 11 maart 2024, 20.00 u. tot 21.30 u. Prof.dr. Frans J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland en mede-auteur van het Handboek Katholieke Medische ethiek, zal het onderwerp inleiden, waarna er een mogelijkheid is tot discussie in kleine groepjes. De workshop is de eerste van drie online workshops: de volgende zullen worden gehouden op 16 april en 22 mei 2024.

Deelname is mogelijk na aanmelding via de website. Voor deelname worden geen inschrijvingskosten berekend. Omdat we wel kosten maken, kunt u een vrijwillige bijdrage, bijvoorbeeld via onderstaande QR-code te scannen vanuit een bank-app, over maken aan de Katholieke Stichting Medische Ethiek, ING NL40INGB0007322218 te Kerkrade. De geschatte kosten voor deelname zijn ongeveer € 5-10,– per persoon.


image_pdfimage_print