Gebed bij de toewijding van katholieke artsen aan het Heilig Hart van Jezus

Pater Benoît Guédas, rector van het heiligdom van Paray le Monial

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, die van alle eeuwigheid in het hart van de Vader woont,

U die, in de schoot van de maagd, uw hart hebt laten vormen zoals ons hart,

U, de geliefde Zoon van de Vader, die ons liefhad met een menselijk hart,

U, die uw hart hebt uitgestrekt naar de ellende van de mannen en vrouwen die in hun lichaam en ziel lijden,

U die niet gekomen bent voor de gezonden, maar voor de zieken,

U die geluisterd hebt naar de getroffen harten,

U die degenen verwelkomde die bedrukt en belast zijn,

U die de mensen verlichtte met uw zachtmoedige en nederige hart,

U die het hart van steen hebt veranderd in een hart van vlees

U hebt de geliefde discipel toegestaan om tegen uw hart te rusten,

U die hem heeft toegestaan om de hartslag van uw hart te horen,

U die ons roept om lief te hebben zoals U van ons houdt,

U die heeft geleden in uw hart en lichaam aan de mishandelingen, de bespugingen, de zweepslagen en vernederingen en het dragen van het kruis en de kruisiging,

Uw hart was doorboord,

U die tot het einde van ons hield,

U, de Opgestane, die in de wond van uw zijde, ons een nieuw leven doet binnengaan,

U die uw liefde door de gave van de Geest in de harten van de gelovigen verspreidde,

U die aanleiding geeft tot getuigen van uw liefde over de hele aarde,

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,

Wij, dokters van over de gehele wereld, willen van u leren: om u aan te nemen als ons voorbeeld en onze gids, als onze meester en vriend, als onze Heer en onze God,

We willen vanuit uw hart de genade ontvangen om zoveel lief te hebben als u liefgehad heeft en onze broeders en zusters te dienen zoals u hen gediend heeft.

Hart van Jezus, hart dat diep in onze harten klopt en elk menselijk leven gecreëerd heeft naar uw beeld en gelijkenis, geef ons dat we de waardigheid van elk menselijk leven herkennen, erkennen, beschermen en er zorg voor dragen, klachten verlichten en genezen.

Hart van Jezus, dat zich heeft laten modelleren in het hart van Maria, geef ons een hart van wijsheid en intelligentie dat gebaseerd is op het onderscheidingsvermogen van God en de deugd om lief te hebben en te dienen.

Hart van Jezus, U die met menselijke handen hebt gewerkt, met een menselijk hart heeft liefgehad, geef ons dat we onze vaardigheden ten dienste stellen aan onze broeders en zusters, met een oprecht hart de vooruitgang zoeken die past bij het zorgen voor hen die lijden.

Hart van Jezus, hart dat over ons hart buigt, geef ons het hart van medeleven, dat we ons niet afkeren van de ellende en het lijden van onze broeders en zusters, maar vreugde vinden in het dienen meer dan gediend te worden.

Hart van Jezus, bij wie we rust vinden, geef ons een biddend hart om uw liefde de zachtmoedigheid en vrede te ontvangen, de kracht om moedig onze missie na te streven en de wijsheid om onze menselijke beperkingen te aanvaarden.

Hart van Jezus, doorboord aan het kruis, geef ons een hart van nederigheid: dat we door onze eigen wonden en zwakheden de kwetsbaarheid van de mensen om ons heen kunnen accepteren en de juiste houding vinden om hen te verlichten. Geef ons dat we onze vergissingen erkennen en de hulp van onze families, echtgenoten, onze kinderen en onze patiënten en zorgverleners mogen accepteren. Sta ons toe om samen de zoektocht naar het algemeen belang voort te zetten.

Hart van Jezus, van waaruit bloed en water ontspringen, geef ons een hart van wijsheid en kracht om onze talenten en vaardigheden te tonen in dienst van het eeuwige leven en het goede nieuws van Gods redding.

Hart van Jezus, teken van de liefde van de Vader, bron van waaruit de Geest ontspringt, stort Uw liefde in onze harten, zo dat we door onze woorden en daden aan de roeping van liefde beantwoorden door te zorgen voor onze zieke broeders en zusters en hen te dienen, de leden van onze zorgteams en families bemoedigen en hen leiden en bekrachtigen, zoals U hen gediend hebt, voor hen gezorgd hebt en hen geliefd hebt.

Door het Onbevlekte Hart van Maria wijden wij, artsen van over de gehele wereld, ons aan uw Hart toe om u lief te hebben en te dienen.

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart zoals het uwe.

Vertaling in het Nederlands: Lotte Voets

image_pdfimage_print