29 mei 2021: Dikke Ikke – de schaduwkanten van het individualisme

Op zaterdag 29 mei hoopt CMF-Nederland haar voorjaarsconferentie te houden. De conferentie is gericht op artsen en studenten geneeskunde en zal digitaal plaatsvinden. Deze keer rond het actuele thema Dikke Ikke, de schaduwkanten van het individualisme. Filosoof en ChristenUnie Eerste Kamerlid Maarten Verkerk en theoloog en CMF-stafwerker voor het studentenwerk Arjen Zijderveld gaan met ons zoeken naar een gebalanceerde visie op autonomie en individualisme.

Verdere toelichting

Met groeiende aandacht voor autonomie is er de afgelopen decennia meer plek gekomen voor de persoonlijke afwegingen van de patiënt. Dat is een duidelijke positieve verbetering! Binnen de geneeskunde merken we echter ook de keerzijde van deze ontwikkelingen. We krijgen vaker te maken met wens-geneeskunde. We worden geconfronteerd met diverse vormen van agressie. En krijgen steeds duidelijker te zien hoe wijdverbreid eenzaamheid is, in alle lagen van de bevolking.  De centrale vraag van deze conferentie, kunnen we een antwoord formulieren op de schaduwkanten individualisme zonder de mooie kanten ervan te verliezen?

In de ochtend zijn er twee lezingen. Filosoof Maarten Verkerk zal ingaan op de filosofische geschiedenis van autonomie en individualisme en pleiten voor een relationele visie op autonomie. Theoloog Arjen Zijderveld zal hierop voortbouwen door de Bijbelse metafoor van de zorgzame vader/moeder toe passen op de gezondheidszorg. In de middag volgt een workshopprogramma waarin de onderwerpen omgaan met een klacht, agressie, eenzaamheid en carrière op een praktische wijze worden uitgediept.

De conferentie is opgezet voor artsen en studenten geneeskunde, maar raakt een thema wat veel breder leeft. Met name het ochtendprogramma zal veel mensen aanspreken en inspireren. 

Meer informatie over deze bijeenkomst


24 april 2021: Wat kan de barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven ?

Voltooid Leven was begin 2020 regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, de commissie Wijngaarden bracht een rapport uit waarin onderzoek naar de doodswens van niet ernstig zieke ouderen werd beschreven. Het onderwerp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de kabinetsformatie zeker weer terugkomen. In het najaar publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de brief “De barmhartige Samaritaan (Samaritanus Bonus) ” over het “zijn bij zieken”, “zijn bij anderen”, in andere woorden “staan bij het kruis”. In deze bijeenkomst proberen we datgene wat leeft bij mensen in de maatschappij te verbinden met een filosofische visie hoe het leven goed geleefd kan worden en de christelijke betekenis van het de barmhartige Samaritaan in onze tijd.

Programma (via Zoom)

10.00 u. Opening met korte gebedsviering
10.15 u. Voltooid Leven – Rapport commissie Wijngaarden – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskundige
10.50 u. Levenskunst en Levenseinde – dr. Daan van Schalkwijk, bioloog, docent Amsterdam University College
11.25 u. Korte pauze
11.30 u. Samaritanus bonus – dr. Lambert J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
12.05 u. Discussie in kleine groepjes en plenair
12.50 u. Slotgebeden
13.00 u. Einde

Kosten

€ 10,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 5,–


16-18 november 2020: Ethics of Engineering Life

ICEEL – Ethics of Engineering Life

The engineering of molecular and cellular systems for clinical applications capitalizes on the unique competences achieved worldwide within the past 10 years. Big leaps towards applying engineering principles to clinics and to restore body functions are provided by the development of gene-based and cell-based therapies. Successful attempts include the restoration of vision, the control of metabolic disorders, or the growth of tissues and organs for replacement. While in the long run such systems engineering approaches will help to cure pertinent diseases of mankind, methods to modify, edit, correct and/or complement the genome of patients can be also used to improve a person’s lifestyle, or be even misused in various ways. To address the ethical aspects of such attempts towards engineering life, this conference brings together stakeholders in developing and applying approaches to edit and control living systems, clinicians applying such procedures, ethicists, philosophers, historians and the cultural sector addressing such applications, and other relevant representatives of our global society. The conference is organized by the NCCR Molecular Systems Engineering of the University of Basel and ETH Zurich, Switzerland; Pontifical Academy for Life, Vatican City; and Bambino Gesù Children’s Hospital, Italy

Rome, 16-18 november 2020


24 oktober 2020: Ben jij IC-waardig ?

De Corona-pandemie heeft ertoe geleid dat beroepsorganisaties van artsen en de overheid hebben gediscussieerd over schaarste, schaarste van ziekenhuisbedden, schaarste van IC-bedden als er door Coronabesmetting meer aanbod van patiënten dan dat er opnamemogelijkheden zijn. In deze bijeenkomst zullen we proberen te ontrafelen waar de keuzes van Nederlandse beleidsmakers op berusten en bekijken hoe keuzes gemaakt zouden kunnen worden vanuit de Sociale Leer van de Kerk. De bijeenkomst zal digitaal worden gehouden i.v.m. de Coronabeperkingen.

Programma
10.00 u. Welkom – prof.dr. Frans J. van Ittersum
10.05 u. Inleidende gebedsviering – dr. Lambert Hendriks, pr.
10.20 u. Lezing Ethische principes in Nederlandse pandemie draaiboekendr. Elisa Garcia en prof.dr. Frans J. van Ittersum
11.05 u. Korte pauze
11.15 u. Lezing Schaarste en de Sociale Leer van de Kerkprof.dr. Fred H.M. van Iersel
12.00 u. Vragen en discussie over een aantal stellingen
12.55 u. Afsluitend gebed

Sprekers
Dr. L.J.M. Hendriks, pr., moraaltheoloog, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
Mw.dr. E. Garcia Gonzalez, ethicus, postdoc researcher Amsterdam UMC
Prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog Amsterdam UMC, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
Prof.dr. F.H.M. van Iersel, bijzonder hoogleraar Katholieke Universiteit Tilburg, International Insititute Canon Triest

Kosten
€ 10,– on-line deelname
€ 5,– studenten on-line deelname


4 juni 2020: CMF-webinar Levensbegin

Wetenschappelijke ontwikkelingen rond het levensbegin met een medisch-ethisch-theologische reflectie hierop georganiseerd door CMF Nederland.

Bekijk het volledige programma


18 april 2020: Voorjaarsbijeenkomst NKZN – Voltooid Leven

Deze bijeenkomst is geannuleerd om verdere verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) te voorkomen.

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk katholieke Zorgprofessionals Nederland.

Voorlopig programma:

9.30 u. Inloop
10.00 u. Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. L.J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
Vanaf 11.15 u.:
– Inleiding: Voltooid Leven – historie en actuele ontwikkelingen – spreker volgt
– Tweede lezing over Voltooid Leven – invulling volgt
– Lezing “Levenskunst en Levenseinde” – dr. D. van Schalkwijk en dr. L.J.M. Hendriks

Middagprogramma:
– Discussie in kleine groepjes met plenaire nabespreking
– Afsluitend gebedsmoment
– Borrel

Kosten inclusief lunch:
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
St Vituskerk
De Schaapskooi
Emmastraat 3
Hilversum

Aanmelden voor deze bijeenkomst


24-25 februari 2020: Pauselijke Academie voor het Leven – Artificial Intelligence

Further details in coming months.

The Workshop 2020, open to the public, is being held in the context of the Pontifical Academy for Life General Assembly on Artificial Intelligence (Assembly: 24-26 February; Workshop: 24-25). The 2020 Workshop is also following on from the 2019 gathering on Roboethics.

The fields of robotics and artificial intelligence are distinct, but closely related. They both contain so much information and so many anthropological and ethical questions in themselves that we are dedicating two assemblies to these subjects. We hope that, by having two different assemblies dedicated to two different aspects of the larger field of robotic technologies in general, we can address the opportunities and challenges of these inter-connected technologies in greater depth.

The President of the Pontifical Academy for Life, Abp. Vincenzo Paglia, notes that “in these last number of years the Academy has shown a specific interest in new technologies, dedicating the two-year period 2019-2020 to robo-ethics and to ethical-anthropological questions connected to the so-called artificial intelligences. The Academy is working in relation to what was requested by the Pope, who urged the Academy to enter the territories of science and technology and to follow them with courage and discernment”


11-12 december 2019: Religions and Medical Ethics: Palliative Care and Elderly Mental Health

A two-day symposium jointly organized by the World Innovation Summit for Health (Qatar) and the Pontifical Academy for Life (Vatican City)

To be held at the Augustinianum Congress Centre, Via Paolo VI, Rome (adjacent to St. Peter’s Square, Vatican City), 11-12 December, 2019

This special symposium examines the role that religion plays in providing holistic care in the context of medical ethics. By focusing on the intersection of belief-based and evidence-based approaches to care, speakers and participants will have the opportunity to highlight and explore the benefits of interdisciplinary and interfaith approaches to treating the body, mind and soul.

Meer informatie op de website van de Pauselijke Academie voor het Leven


23 november 2019: Het Hart in de zorg

Najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland.

Het blijft lastig om je geloof te integreren in het werk van alledag. Op 22 juni 2019 vond op initiatief van de de internationale artsenorganisatie FIAMC in Rome de toewijding van artsen aan het H. Hart van Jezus plaats. Voor de aanwezigen was het een inspirerende gelegenheid om te bekijken hoe het geloof handen en voeten kan krijgen in het leven van alledag en in het werk in de gezondheidszorg. Op 23 november willen we verder nadenken over dit onderwerp en het met elkaar bekijken hoe het praktisch handen en voeten kan krijgen in het alledaagse werk in de gezondheidszorg.

Programma
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant mgr.dr. Everhard J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, concelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Spiritualiteit van het Heilig Hart: liefde in de zorg – mgr.dr. Everhard J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, referent in de Nederlandse bisschoppenconferentie voor de zorg
12.00 u.: Het Heilig Hart in het dagelijks werk: praktische spiritualiteit – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, ethica
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Spiritualiteit van zusters van Moeder Teresa – zuster Missionarissen van Naastenliefde (“zusters van moeder Theresa”)
14.15 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes
15.30 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
16.00 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum), borrel

Kosten inclusief lunch:
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
St Vituskerk / De Schaapskooi
Emmastraat 3
1211 NE  Hilversum

Aanmelden voor deze studiedag


28-30 juni 2019: Internationaal symposium Theology of the Body

Van vrijdagavond 28 juni t/m zondag 30 juni 2019 wordt een internationaal symposium georganiseerd over de Theologie van het Lichaam van paus Johannes Paulus II.

Actuele informatie over het symposium programma en inschrijving

Abdij Rolduc
Heyendallaan 82
Kerkrade