4 juni 2020: CMF-webinar Levensbegin

Wetenschappelijke ontwikkelingen rond het levensbegin met een medisch-ethisch-theologische reflectie hierop georganiseerd door CMF Nederland.

Bekijk het volledige programma


18 april 2020: Voorjaarsbijeenkomst NKZN – Voltooid Leven

Deze bijeenkomst is geannuleerd om verdere verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) te voorkomen.

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk katholieke Zorgprofessionals Nederland.

Voorlopig programma:

9.30 u. Inloop
10.00 u. Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. L.J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
Vanaf 11.15 u.:
– Inleiding: Voltooid Leven – historie en actuele ontwikkelingen – spreker volgt
– Tweede lezing over Voltooid Leven – invulling volgt
– Lezing “Levenskunst en Levenseinde” – dr. D. van Schalkwijk en dr. L.J.M. Hendriks

Middagprogramma:
– Discussie in kleine groepjes met plenaire nabespreking
– Afsluitend gebedsmoment
– Borrel

Kosten inclusief lunch:
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
St Vituskerk
De Schaapskooi
Emmastraat 3
Hilversum

Aanmelden voor deze bijeenkomst


24-25 februari 2020: Pauselijke Academie voor het Leven – Artificial Intelligence

Further details in coming months.

The Workshop 2020, open to the public, is being held in the context of the Pontifical Academy for Life General Assembly on Artificial Intelligence (Assembly: 24-26 February; Workshop: 24-25). The 2020 Workshop is also following on from the 2019 gathering on Roboethics.

The fields of robotics and artificial intelligence are distinct, but closely related. They both contain so much information and so many anthropological and ethical questions in themselves that we are dedicating two assemblies to these subjects. We hope that, by having two different assemblies dedicated to two different aspects of the larger field of robotic technologies in general, we can address the opportunities and challenges of these inter-connected technologies in greater depth.

The President of the Pontifical Academy for Life, Abp. Vincenzo Paglia, notes that “in these last number of years the Academy has shown a specific interest in new technologies, dedicating the two-year period 2019-2020 to robo-ethics and to ethical-anthropological questions connected to the so-called artificial intelligences. The Academy is working in relation to what was requested by the Pope, who urged the Academy to enter the territories of science and technology and to follow them with courage and discernment”


11-12 december 2019: Religions and Medical Ethics: Palliative Care and Elderly Mental Health

A two-day symposium jointly organized by the World Innovation Summit for Health (Qatar) and the Pontifical Academy for Life (Vatican City)

To be held at the Augustinianum Congress Centre, Via Paolo VI, Rome (adjacent to St. Peter’s Square, Vatican City), 11-12 December, 2019

This special symposium examines the role that religion plays in providing holistic care in the context of medical ethics. By focusing on the intersection of belief-based and evidence-based approaches to care, speakers and participants will have the opportunity to highlight and explore the benefits of interdisciplinary and interfaith approaches to treating the body, mind and soul.

Meer informatie op de website van de Pauselijke Academie voor het Leven


23 november 2019: Het Hart in de zorg

Najaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland.

Het blijft lastig om je geloof te integreren in het werk van alledag. Op 22 juni 2019 vond op initiatief van de de internationale artsenorganisatie FIAMC in Rome de toewijding van artsen aan het H. Hart van Jezus plaats. Voor de aanwezigen was het een inspirerende gelegenheid om te bekijken hoe het geloof handen en voeten kan krijgen in het leven van alledag en in het werk in de gezondheidszorg. Op 23 november willen we verder nadenken over dit onderwerp en het met elkaar bekijken hoe het praktisch handen en voeten kan krijgen in het alledaagse werk in de gezondheidszorg.

Programma
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant mgr.dr. Everhard J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, concelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Spiritualiteit van het Heilig Hart: liefde in de zorg – mgr.dr. Everhard J. de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond, referent in de Nederlandse bisschoppenconferentie voor de zorg
12.00 u.: Het Heilig Hart in het dagelijks werk: praktische spiritualiteit – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, ethica
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Spiritualiteit van zusters van Moeder Teresa – zuster Missionarissen van Naastenliefde (“zusters van moeder Theresa”)
14.15 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes
15.30 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
16.00 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum), borrel

Kosten inclusief lunch:
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
St Vituskerk / De Schaapskooi
Emmastraat 3
1211 NE  Hilversum

Aanmelden voor deze studiedag


28-30 juni 2019: Internationaal symposium Theology of the Body

Van vrijdagavond 28 juni t/m zondag 30 juni 2019 wordt een internationaal symposium georganiseerd over de Theologie van het Lichaam van paus Johannes Paulus II.

Actuele informatie over het symposium programma en inschrijving

Abdij Rolduc
Heyendallaan 82
Kerkrade


21-22 juni 2019: toewijding artsen aan het Heilig Hart van Jezus

Bijeenkomst omvat voorbereiding op toewijding artsen aan het Heilig Hart van Jezus en de toewijding door paus Franciscus zelf. Nadere informatie volgt.

Information from FIAMC

Form to be filled in and sent to FIAMC segretary, Silvija Vasilj. She is registering all participants to the Consecration-Papal Audience.
For the meeting: we will have Friday, from 9AM to 4.30 PM  a preparation time in CIAM (Urbanian University) close to St Peter. Indications are provided in FIAMC website about it and how to join CIAM.  At 5 pm we will have the Holy Mass  with the consecration in St Peter Basilica.
For  the lodging: you can make a reservation in Madri Pie, indicating that you are a FIAMC member.
info@residenzamadripie.it
Participants to the consecration are supposed to make their own arrangements for the lodging. But the easier way is to make a reservation in madri Pie.
A small contribution (donation) will probably be asked to the participants in order to cover the fees of renting the CIAM auditorium. But nothing is yet decided about that.

Meer informatie en inschrijving op FIAMC website

Locatie

Vaticaan, Rome


13 april 2019: Voorjaarsbijeenkomst CMF

Voorjaarsbijeenkomst van CMF: het thema en het programma volgen.

Meer informatie


6 april 2019: Genetische manipulatie en menselijke waardigheid

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland over genetica en menselijke waardigheid.

Programma
9.30 u: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Lezing “Een revolutie: Sleutelen aan je DNA met CRISPR-cas” – dr. Thomas Beenakker, scheikundige
11.45 u.: Lezing “Ben ik mijn DNA ?” – dr. Daan van Schalkwijk, bioloog, docent Amsterdam University College
12.30 u.: Lunch
13.30 u.: Lezing “Hoeveel (genetische) manipulatie past bij de menselijke waardigheid ? – een protestants perspectief” – prof.dr.ir. Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie Wageningen University and Research
14.15 u.: Discussies in groepjes aan de hand van vragen over het thema van de dag
15.30 u.: Plenaire nabespreking groepsdiscussies en thee
16.10 u.: Afsluitende gebedsviering
16.30 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum) en borrel

Kosten inclusief lunch
€ 30,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 15,–

Locatie
R.K. Kerk OLV Verrijzenis
Parochiehuis ’t Spintje
Naarderstraat 106
1211 AM Hilversum

Aanmelden voor deze bijeenkomst


19-22 maart 2019: Suffering, Death and Palliative Care

Advanced European Bioethics Course 

Van 19 tot 22 maart 2019 wordt de 21 editie van de advanced European Bioethics Course ‘Suffering, Death and Palliative Care’ georganiseerd door sectie Ethiek van de Gezondheidszorg van de afdeling IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen. 

Deze vierdaagse cursus behandelt een scala aan ethische onderwerpen rond lijden en sterven, palliatieve zorg en medische ondersteund sterven. Er zal door experts uitvoerig worden ingegaan op de medische, filosofische, theologische en ethische grondslagen van deze concepten. Er is veel ruimte voor discussie met deze experts en met uw mede-cursisten.

De key-note lecture zal worden gehouden door by prof. Luc Deliens, Director of the End-of-Life Care Research Group, professor of Palliative Care Research, Vrije Universiteit Brussels and Ghent University.

Voertaal van deze cursus is Engels en de cursus richt zich op deelnemers met verschillende professionele achtergronden zoals geneeskunde, verpleegkunde, geestelijk verzorging, filosofie, theologie en PhD studenten op al deze gebieden. ABAN accreditatie wordt aangevraagd bij de KNMG, voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie aangevraagd bij de SKGV.

Voor informatie of registratie contacteer Valesca Hulsman: valesca.hulsman@radboudumc.nl. Tel: +31 (0) 24 – 3613359/ +31 (0) 24 – 3615305.  Volg ons op twitter: @palcarecourse voor het laatste nieuws.

In deze cursus wordt niet zondermeer het standpunt van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland en de Katholieke Stichting Medische Ethiek verkondigd. Naar verwachting zal b.v. het standpunt over euthanasie duidelijk afwachten van dat van de Rooms-katholieke Kerk en de NKZN. (webredactie NKZN)

SDPC folder 2019