Laat een katholiek zich vaccineren tegen het Corona-virus?

Er is momenteel veel discussie over wel of niet vaccineren tegen het Sars-CoV-2 virus (Coronavirus). Ook onder Rooms-katholieken. Er zijn inmiddels als meerdere artikelen over verschenen.

Overzicht van alle artikelen over COVID-19 en vaccinatie tegen SARS-CoV-2 bij de Katholieke Stichting Medische Ethiek

Een selectie hieruit:

Engelstalige notitie van de Congregatie voor de Geloofsleer – 21 december 2020

Document van de bisschoppen van de Verenigde Staten over vaccinatie tegen Sars-CoV-2 – 14 december 2020

Interview met kardinaal dr. W.J. Eijk over vaccinatie tegen Sars-CoV-2 – 8 december 2020

Vaccinatie: door God verboden of juist mogelijk gemaakt? Nederlandstalig artikel van prof.dr. Frans J. van Ittersum en dr. Lambert J.M. Hendriks over vaccinatie in het algemeen (niet over vaccins tegen SARS-CoV-2)

Nederlandstalig artikel van dr. Lambert J.M. Hendriks en prof.dr. Frans J. van Ittersum waarin de ontwikkeling en productie van de acht door de EU aangekochte vaccins en het Sputnik-V vaccin wordt ingegaan evenals op de moraaltheologische aspecten van vaccinatie tegen Sars-CoV-2 – 22 november 2020, revisie 13 oktober 2021


22-25 maart 2022: Suffering, Death and Palliative Care

Advanced European Bioethics course “Suffering, Death and Palliative Care”, Nijmegen, the Netherlands, 22-25 March 2022, organized by the section of Healthcare Ethics, IQ healthcare, (Radboudumc university medical centre).

Aim of the course is to educate participants on a range of ethical issues related to suffering and dying, palliative care and medically assisted death. The key-note lecture will be held by Els van Wijngaarden PhD, associate professor and researcher, Dept. of Care Ethics, University for Humanistic Studies, Utrecht, the Netherlands.

Contact: Valesca Hulsman: Valesca.Hulsman@radboudumc.nl

More information


18 februari 2022: Recht op vrijheid van meningsuiting

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting.

In gesprek gaan

Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen over hoe en in hoeverre je als ouders/opvoeders met bijvoorbeeld school in gesprek kunt gaan over onderwijsstof die niet aansluit op de christelijke waarden die je in de opvoeding aan je kinderen mee wil geven. Vaak gaat het dan om ethische onderwerpen en de kijk op relaties en seksualiteit. Een voorbeeld hiervan is de Week van de Lentekriebels (21 t/m 25 maart 2022) waar veel scholen bij aansluiten en waarvan de inhoud voor een groot deel haaks staat op het christelijke mensbeeld.

Vrijheid in gevaar

Hierover in gesprek gaan, valt lang niet altijd mee. Om ons heen zien we dat de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk komt te staan, juist als het gaat over het mensbeeld van waaruit wij als christenen leven en onze kinderen opvoeden. Sommige wetten lijken erop aan te sturen het verkondigen van Gods Blijde Boodschap strafbaar te stellen. Kan dat eigenlijk wel? De spreker Jean-Paul Van Der Walle is jurist en gaat tijdens het webinar in op de vrijheid van meningsuiting. Hij is werkzaam bij ADF International, een juridische organisatie die zich inzet om de fundamentele vrijheden van mensen te beschermen en de inherente waardigheid van elke persoon te bevorderen.

Jean-Paul Van Der Walle

Jean-Paul: “Het recht op vrije meningsuiting is een van de belangrijkste mensenrechten. Het vormt de hoeksteen van elk debat en is daarom een essentieel onderdeel van de democratie. Steeds vaker echter lijkt deze fundamentele vrijheid in het gedrang te komen.” Sommige voorbeelden geven aan dat die vrijheid ernstig bedreigd wordt. Zo staat de organisatie waar Jean-Paul voor werkt momenteel Päivi Räsänen bij, een Fins parlementslid en gewezen minister die thans vervolgd wordt omdat zij op Twitter een Bijbelvers publiceerde waarmee ze de steun van haar Kerkgemeenschap (de leiders ervan) aan een LGBT-optocht aan de kaak stelde

Jean-Paul zal ons juridische en ethische achtergrondinformatie aanreiken en voorbeelden geven hoe we in ons contact met onze omgeving (school, familie, collega’s) kunnen blijven getuigen van onze kijk op leven, liefde en seksualiteit, terwijl we respectvol blijven.

Aanmelden
Vragen die je iemand tijdens het webinar zou willen stellen, kunnen vooraf worden ingestuurd via info@opgroeisymposium.nl en ook tijdens het webinar is er gelegenheid vragen te stellen.

Geef je hier op voor het Webinar op 18 februari 2022