20 november 2021: Hoe vrij ben jij ? Gewetensbezwaar op de werkvloer

Door allerlei ontwikkelingen dreigt gewetensbezwaar moeilijker te worden. Plannen voor Europese en Nederlandse wetten, richtlijnen van beroepsgroepen leiden er steeds vaker toe dat bepaalde handelwijzen “moeten”, ook als bepaalde mensen, bijvoorbeeld christenen, die deze handelingen moeten uitvoeren deze niet in overeenstemming kunnen brengen met hun christelijke geweten. Op deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan willen we op deze dag ingaan en met elkaar discussiëren.

Programma (online vanaf 11.10 u)
9.30 u.: Inloop en registratie
10.00 u.: Eucharistieviering – hoofdcelebrant dr. Lambert J.M. Hendriks, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek, rector Grootseminarie Rolduc
11.15 u.: Opening door dagvoorzitters – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskunde, en drs. Niki Leenders, internist-nefroloog, beiden bestuurslid NKZN
11.20 u.: Gewetensbezwaar onder druk – prof.dr. Frans J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
11.45 u.: Het geweten in de christelijk perspectief – dr. Lambert Hendriks
12.30 u.: Lunch
13.15 u.: Geweten en recht – mr. René M.A. Guldenmund
14.00 u.: Uitwisseling van ervaringen en discussies in groepjes over situaties waarin het persoonlijke of christelijke geweten onder druk komt
15.15 u.: Plenaire sessie: uitwisseling van ervaringen, presentaties van bijzondere ervaringen
15.45 u.: Afsluitende gebedsviering
16.15 u.: Afsluiting, mededelingen netwerk (prof.dr. Frans J. van Ittersum)

Locatie
St. Vituskerk / Annazaal
Emmastraat 3
1211 NE Hilversum

Deze bijeenkomst is ook online via Zoom te volgen.

Gedurende de bijeenkomst zullen de actuele COVID-19 maatregelen van de overheid en bisschoppen worden nagekomen. Vooralsnog betekent dat inachtneming van de 1.5 m regel, mondkapjes bij verplaatsingen, lunch aan tafels, een maximaal aantal deelnemers in de zaal.

Kosten
Deelname in Hilversum inclusief lunch € 35,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 17,50
Deelname online € 15,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 7,50


9 oktober 2021: Gender als ingeweven of ingegeven

Het (bijna) jaarlijkse Opgroeisymposium van Samuel Advies, Instituut voor Huwe­lijk Gezin en Opvoe­ding (IHGO) en Centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit (CPS) is dit jaar gewijd aan gender. Vragen of gender een keuze is of niet vanuit christelijk perspectief en hoe hier mee omgegaan kan worden in de opvoeding van kinderen komen aan de orde.

Het symposium sluit goed aan bij de studiedag die NKZN in april 2018 over hetzelfde onderwerp onder de titel “Hij – zij – het?” heeft georganiseerd. Tevens schreef kardinaal dr. W.J. Eijk over dit onderwerp een artikel in Communio getiteld “Christelijke mensvisie en gendertheorie”.

Meer informatie op de website van het opGROEIsymposium


2 oktober 2021: Dying well

6th Annual Conference of the Catholic Medical Association of Ireland (Irish Catholic Doctors Learning Network)

Online only, Saturday 2nd October 2021.

Theme: “The Art of Dying Well – Clinical and Pastoral Perspectives.

National and International speakers to include Baroness Finlay of the House of Lords and Prof Jones of the Anscombe Institute. See Poster on Church noticeboard).

For information and registration at www.icdln.ie. or http://www.icdln.ie/annual-conference/conference-2019.363.html