Gebed tot de Heilige Giuseppe (Jozef) Moscati

O Heilige Jozef Moscati, dokter met een groots hart, in de beoefening van uw professie heeft u patiënten naar lichaam en ziel genezen, keer u ook tot ons nu we naar u toe snellen met geloof in uw voorspraak.

Geef ons fysieke en geestelijke gezondheid zodat we onze broeders en zusters met vrijgevigheid kunnen dienen. Verlicht de pijn van hen die lijden, vertroost de zieken, geef troost aan de bedroefden en hoop aan degenen die de hoop verloten.

Maak dat de zieken artsen mogen ontmoeten zoals u: menselijk en Christusgelijkend; dat de jeugd in u een inspiratie voor het leven moge vinden; de werkers in u een voorbeeld; de ouderen in u vertroosting; en de stervenden hoop in het eeuwig heil.

Wees voor ons allen een zekere gids: Leer ons te werken met sereniteit, eerlijkheid en liefde; dat we in staat zijn onze dagelijkse taken te vervullen op een christelijke manier.

Onze Vader – Weesgegroet- Eer aan de Vader

Heer Jezus, Gij grote geneesheer, we knielen voor u.

Aangezien alle goede en perfecte gaven van u moeten komen, bidden we:

Geef vaardigheid aan onze handen, helder zicht aan onze geest, vriendelijkheid en medeleven in onze harten. Geef ons doelgerichtheid en kracht om minstens een klein deel van het lijden van onze lijdende medemens op te tillen.

Neem van onze harten weg alle bedrog en wereldsheid, dat we met een kinderlijk geloof mogen vertrouwen op u.

Heilige Jozef Moscati, bid voor ons!


Aartsbisdom roept op tot gebed voor overwinning van de coronapandemie

Katholiek Nieuwsblad, 3 mei 2021

Kardinaal Wim Eijk roept alle gelovigen van het aartsbisdom Utrecht op tot gebed om de coronaviruspandemie te overwinnen. In de Mariamaand mei wordt onder andere wereldwijd in alle Mariabedevaartplaatsen mede voor deze intentie de rozenkrans gebeden.

“In alle Mariabedevaartplaatsen ter wereld wordt deze maand veelvuldig de rozenkrans gebeden mede tot intentie van de overwinning op de coronaviruspandemie”, schrijft de aartsbisschop van Utrecht.

“Hierbij roep ik alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht op om vooral deze Meimaand in gebed met elkaar verbonden te zijn dat de coronaviruspandemie spoedig overwonnen zal worden, in het bijzonder door het bidden van de rozenkrans.”

India en Brazilië

De kardinaal nodigt ook uit tot gebed voor mensen in andere landen, die alle op dit moment noodzakelijke medische zorg en andere hulp ontberen.

“De beelden die ons uit India en Brazilië hebben bereikt zijn diep tragisch en spreken voor zich. Bidden we ook voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst”, aldus Eijk.

Gebedsmarathon

De aartsbisschop van Utrecht sluit zich met het initiatief aan bij de oproep die paus Franciscus onlangs deed tot een wereldwijde gebedsmarathon in de meimaand, om te bidden voor een einde aan de coronapandemie.

Bisdommen en heiligdommen in de Benelux gaven gehoor aan de oproep.

Gebeden op de website van NKZN