27-29 september 2021: Algemene vergadering Pauselijke Academie voor het Leven

Jaarlijkse bijeenkomst van de Pauselijke Academie voor het Leven, deels toegankelijk voor iedereen, deels alleen voor leden.


29 mei 2021: Dikke Ikke – de schaduwkanten van het individualisme

Op zaterdag 29 mei hoopt CMF-Nederland haar voorjaarsconferentie te houden. De conferentie is gericht op artsen en studenten geneeskunde en zal digitaal plaatsvinden. Deze keer rond het actuele thema Dikke Ikke, de schaduwkanten van het individualisme. Filosoof en ChristenUnie Eerste Kamerlid Maarten Verkerk en theoloog en CMF-stafwerker voor het studentenwerk Arjen Zijderveld gaan met ons zoeken naar een gebalanceerde visie op autonomie en individualisme.

Verdere toelichting

Met groeiende aandacht voor autonomie is er de afgelopen decennia meer plek gekomen voor de persoonlijke afwegingen van de patiënt. Dat is een duidelijke positieve verbetering! Binnen de geneeskunde merken we echter ook de keerzijde van deze ontwikkelingen. We krijgen vaker te maken met wens-geneeskunde. We worden geconfronteerd met diverse vormen van agressie. En krijgen steeds duidelijker te zien hoe wijdverbreid eenzaamheid is, in alle lagen van de bevolking.  De centrale vraag van deze conferentie, kunnen we een antwoord formulieren op de schaduwkanten individualisme zonder de mooie kanten ervan te verliezen?

In de ochtend zijn er twee lezingen. Filosoof Maarten Verkerk zal ingaan op de filosofische geschiedenis van autonomie en individualisme en pleiten voor een relationele visie op autonomie. Theoloog Arjen Zijderveld zal hierop voortbouwen door de Bijbelse metafoor van de zorgzame vader/moeder toe passen op de gezondheidszorg. In de middag volgt een workshopprogramma waarin de onderwerpen omgaan met een klacht, agressie, eenzaamheid en carrière op een praktische wijze worden uitgediept.

De conferentie is opgezet voor artsen en studenten geneeskunde, maar raakt een thema wat veel breder leeft. Met name het ochtendprogramma zal veel mensen aanspreken en inspireren. 

Meer informatie over deze bijeenkomst


24 april 2021: Wat kan de barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven ?

Voltooid Leven was begin 2020 regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, de commissie Wijngaarden bracht een rapport uit waarin onderzoek naar de doodswens van niet ernstig zieke ouderen werd beschreven. Het onderwerp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de kabinetsformatie zeker weer terugkomen. In het najaar publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de brief “De barmhartige Samaritaan (Samaritanus Bonus) ” over het “zijn bij zieken”, “zijn bij anderen”, in andere woorden “staan bij het kruis”. In deze bijeenkomst proberen we datgene wat leeft bij mensen in de maatschappij te verbinden met een filosofische visie hoe het leven goed geleefd kan worden en de christelijke betekenis van het de barmhartige Samaritaan in onze tijd.

Programma (via Zoom)

10.00 u. Opening met korte gebedsviering
10.15 u. Voltooid Leven – Rapport commissie Wijngaarden – drs. Lotte Voets, specialist ouderengeneeskundige
10.50 u. Levenskunst en Levenseinde – dr. Daan van Schalkwijk, bioloog, docent Amsterdam University College
11.25 u. Korte pauze
11.30 u. Samaritanus bonus – dr. Lambert J.M. Hendriks, rector Grootseminarie Rolduc, voorzitter Katholieke Stichting Medische Ethiek
12.05 u. Discussie in kleine groepjes en plenair
12.50 u. Slotgebeden
13.00 u. Einde

Kosten

€ 10,–, studenten op vertoon van studentenkaart € 5,–