Geloof in de praktijk

Geloof in de praktijk - Eucharistieviering
L.J.M. Hendriks – Eucharistievieiring

Op zaterdag 14 oktober 2017 hield het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland een succesvolle studiedag over “Geloof in de praktijk”. Een belangrijke boodschap was niet bang te zijn om voor je geloof uit te komen in je werk en er naar te handelen. Mr. Isabella Wijnberg vertelde hoe zij dit vorm geeft in haar werk als advocaat: dag in dag uit steunen op de pijlers van het gebed, de Eucharistie en de biecht en liefdevol laten blijken dat je dit doet en dat het consequenties heeft voor je handelen, bijvoorbeeld als het over eerlijkheid gaat. Carmela Tilma-As vertelde over de dilemma’s in haar werk als verloskundige, bijvoorbeeld hoe ze in haar werk in contact komt met mensen die meermalen abortus hebben laten plegen en hoe ze heeft geleerd deze mensen met liefde tegemoet te treden. Dr. Lambert Hendriks, priester en moraaltheoloog, vertelde over verschillende vormen van medewerking en welke overwegingen men een rol moet laten spelen om het
eigen geweten uiteindelijk een goede beslissing te kunnen laten nemen. In kleine groepjes werd gediscussieerd over medewerking aan de hand van een casus.

Geloof in de praktijk - groepsdiscussie

De dag werd omlijst door gebed in de vorm van een Eucharistieviering aan het begin en vespers bijna aan het einde van de bijeenkomst.

“Meewerken” toegepast op “Orgaandonatie na euthanasie” – F.J. van Ittersum en L.J.M. Hendriks


Is alles wel op waarde te schatten?

CMF NAJAARSCONFERENTIE 2017
11 november 2017

Als artsen willen we allemaal graag iets betekenen voor onze patiënten. In de manier waarop we dat doen en de keuzes die we maken laten we doorschemeren wat wij belangrijk vinden in het leven. Maar wat als de patiënt nu dingen belangrijk vindt die wij echt niet belangrijk vinden? Of wat, als de ene waarde andere waarden dreigt te overschreeuwen. Bijvoorbeeld de groeiende tendens om goede zorg vooral uit te drukken in geld en gewonnen levensjaren?

Prof. Gerrit Glas, psychiater en hoogleraar van de neurowetenschappen, zal uitleggen wat waarden-gedreven zorg nu eigenlijk inhoudt. En wat gebeurt er als waarden met elkaar in conflict raken?

Dr. Stef Groenewoud, ethicus en gezondheidswetenschapper, zal de vraag bespreken of de economische benadering van zorg alleen maar een bedreiging van waarden-gedreven zorg is. Of biedt dit juist de mogelijkheid om bepaalde zaken juister op waarde te schatten?

Locatie

Boerderij Groot Kruivestein
Gooyerdijk 22
3972 MB Driebergen

 

Meer informatie