Aanmelden Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Middels zit formulier kunt u zich inschrijven als deelnemer van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. U wordt dan standaard uitgenodigd voor onze bijeenkomsten.  Kerkelijke gezindte (verplicht)
  Rooms-katholiekReformatorisch – ProtestantAnders (graag specificeren bij opmerkingen)

  Privacybepaling en huishoudelijk reglement:
  Ik geef toestemming mijn naam, beroep en e-mailadres ter beschikking te stellen aan andere leden van het netwerk t.b.v. onderlinge communicatie volgens het het huishoudelijk reglement van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Ik accepteer het huishoudelijk reglement van het NKZN.


  Contactformulier

  Middels zit formulier kunt u contact opnemen met het bestuur van de het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland.


  Abortuspil bij de huisarts

  De ministerraad heeft er op voorstel van de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen. In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt daarvoor een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen. De minister denkt dat op deze manier het aantal abortussen in Nederland zal dalen. 

  Dit laatste punt is natuurlijk een kwestie van taal. Vanuit katholiek perspectiek een ongeboren kind mens vanaf de conceptie (bevruchting van de eicel door de zaadcel). Of de afbreking van de zwangerschap in een vroegtijdig stadium plaatsvindt d.m.v. een pil is dus evenzeer abortus als wanneer het in een later stadium plaastvindt door verwijdering van doding van het ongeboren kind.


  Katholieke Stichting Medische Ethiek

  Katholieke Stichting Medische Ethiek


  De persoon in de actualiteit

  Bijeenkomst op 20 mei 2017

  Programma
  09.30 u. Registratie, inloop
  10.00 u. Eucharistieviering – W. Biemans SJ
  11.00 u. Koffie
  11.15 u. Opening – dagvoorzitters Niki Leenders en Frans van Ittersum
  11.20 u. NIPT – Esther Verbeek
  11.45 u. Orgaandonatie – Frans van Ittersum
  12.10 u. Voltooid Leven – Niki Leenders
  12.30 u. Lunch
  13.30 u. Personalisme – Elisa Garcia
  14.30 u. Interactief programma over NIPT en personalisme
  15.00 u. Thee
  15.15 u. Interactief programma over Orgaandonatie en personalisme en Voltooid Leven en personalisme
  16.15 u. Netwerk Katholieke Zorgprofessionals – Frans van Ittersum
  16.30 u. Afsluiting door de dagvoorzitters en borrel

  Sprekers:

  • W. Biemans SJ, spirituaal Ariënsinstituut
  • mw. drs. E. Verbeek, arts in opleiding tot internist, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
  • mw. drs. N.H.J. Leenders, arts-onderzoeker in opleiding tot internist-nefroloog, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
  • mw. dr. E. Garcia, ethicus, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland, bestuurslid Katholieke Stichting Medische Ethiek
  • prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland, bestuurslid Katholieke Stichting Medische Ethiek

  Locatie:

  De Schaapskooi
  Emmastraat 3
  Hilversum

  Kosten:
  € 20,– inclusief lunch, voor studenten (op vertoon van studentenkaart) € 10,–

   

  Folder NKZN 2017-05-20 De persoon in de actualiteit