Aanmelden Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Middels zit formulier kunt u zich inschrijven als deelnemer van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. U wordt dan standaard uitgenodigd voor onze bijeenkomsten.


  Kerkelijke gezindte (verplicht)
  Rooms-katholiekReformatorisch – ProtestantAnders (graag specificeren bij opmerkingen)

  Privacybepaling en huishoudelijk reglement:
  Ik geef toestemming mijn naam, beroep en e-mailadres ter beschikking te stellen aan andere leden van het netwerk t.b.v. onderlinge communicatie volgens het het huishoudelijk reglement van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland. Ik accepteer het huishoudelijk reglement van het NKZN.


  Contactformulier

  Middels zit formulier kunt u contact opnemen met het bestuur van de het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland.   Abortuspil bij de huisarts

   De ministerraad heeft er op voorstel van de minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen. In de Wet afbreking zwangerschap (Waz) wordt daarvoor een op de huisarts toegespitste vergunning opgenomen. De minister denkt dat op deze manier het aantal abortussen in Nederland zal dalen. 

   Dit laatste punt is natuurlijk een kwestie van taal. Vanuit katholiek perspectiek een ongeboren kind mens vanaf de conceptie (bevruchting van de eicel door de zaadcel). Of de afbreking van de zwangerschap in een vroegtijdig stadium plaatsvindt d.m.v. een pil is dus evenzeer abortus als wanneer het in een later stadium plaastvindt door verwijdering van doding van het ongeboren kind.


   Katholieke Stichting Medische Ethiek

   Katholieke Stichting Medische Ethiek


   De persoon in de actualiteit

   Bijeenkomst op 20 mei 2017

   Programma
   09.30 u. Registratie, inloop
   10.00 u. Eucharistieviering – W. Biemans SJ
   11.00 u. Koffie
   11.15 u. Opening – dagvoorzitters Niki Leenders en Frans van Ittersum
   11.20 u. NIPT – Esther Verbeek
   11.45 u. Orgaandonatie – Frans van Ittersum
   12.10 u. Voltooid Leven – Niki Leenders
   12.30 u. Lunch
   13.30 u. Personalisme – Elisa Garcia
   14.30 u. Interactief programma over NIPT en personalisme
   15.00 u. Thee
   15.15 u. Interactief programma over Orgaandonatie en personalisme en Voltooid Leven en personalisme
   16.15 u. Netwerk Katholieke Zorgprofessionals – Frans van Ittersum
   16.30 u. Afsluiting door de dagvoorzitters en borrel

   Sprekers:

   • W. Biemans SJ, spirituaal Ariënsinstituut
   • mw. drs. E. Verbeek, arts in opleiding tot internist, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
   • mw. drs. N.H.J. Leenders, arts-onderzoeker in opleiding tot internist-nefroloog, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
   • mw. dr. E. Garcia, ethicus, werkgroeplid Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland, bestuurslid Katholieke Stichting Medische Ethiek
   • prof.dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog, voorzitter Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland, bestuurslid Katholieke Stichting Medische Ethiek

   Locatie:

   De Schaapskooi
   Emmastraat 3
   Hilversum

   Kosten:
   € 20,– inclusief lunch, voor studenten (op vertoon van studentenkaart) € 10,–

    

   Folder NKZN 2017-05-20 De persoon in de actualiteit